Festival Vent de Grève : 1er et 2 Octobre 2016.

Festival Vent de Grève le 1er Octobre 2016 sur la plage de Saint Michel-en-Grève et le 2 Octobre 2016 sur la plage de Plestin-Les-Grèves. Plus d’information ici : ->http://festivalventdegreve.fr/#lefestival]